โปรโมชั่นและข่าวสาร

นโยบายการคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าภายใน 7 วันตามเงื่อนไข นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน ป้ายสินค้าต้องไม่หลุดออกจากตัวสินค้าหรือเสียหาย และสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งระบุหมายเลขการสั่งซื้อ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าแล้วจะตรวจเช็คสินค้าเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

เงื่อนไขการคืนสินค้า
ทางบริษัทรับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง
2. สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ บางส่วนของสินค้าสูญหาย สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
3. หากสินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้า
4. ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การก่อการร้าย การชุมนุมทางการเมือง ฯลฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจัดส่งสินค้า และทางบริษัทฯ จะทำการคืน5. เงินให้กับลูกค้า
สถานที่ส่งคืนสินค้า ต้องเป็นไปตามที่ระบุช่องทางการคืนเท่านั้น ไม่สามารถคืนตามช่องทางอื่นได้

สินค้างดรับคืน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้
1. สินค้าลดราคา และ สินค้าจัดโปรโมชั่น
2.สินค้าชำรุดที่เกิดจากการใช้งานในภาวะไม่ปกติเท่านั้น เช่น เครื่องตกหล่น ตกแตก ตกน้ำ มีความชื้นในตัวเครื่องทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
3. สินค้ามีรอยขีดข่วน เครื่อง บุบ งอ โค้ง หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของคุณลูกค้า
4. สินค้าที่เกิดจากความเสียหายอันเกิดจากสัตว์, แมลง, การขนส่ง และภัยธรรมชาติต่างๆ
5. สินค้าที่ถูก แกะ, ซ่อมแซม หรือ แก้ไข ดัดแปลงโดยบุคคลหรือร้านค้าอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ บริษัท ฮอสพีสแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
6. สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย
7. บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสด

เงื่อนไขการส่งซ่อมสินค้า
1. การส่งซ่อมสินค้าเป็นไปตามนโยบายการรับประกันของบริษัท ตามรายการสินค้าที่บริษัทกำหนดไว้ ทางเรามีอะไหล่และศูนย์บริการดูแลตลอดการใช้งาน
2. มีเครื่องสำรองทดแทนให้ใช้งานระหว่างดำเนินการซ่อมสินค้า จนกว่าคุณลูกค้าจะได้รับเครื่องที่ส่งซ่อมกลับคืน
3. หากชื่อของคุณลูกค้าที่แจ้ง ไม่ตรงกับชื่อในใบเสร็จ รวมถึงลูกค้าไม่มีหลักฐานบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนว่ามีชื่อตรงกับใบเสร็จที่ซื้อสินค้า บริษัทฯมีสิทธิ์ยกเลิก หรือปฏิเสธการรับประกันสินค้าทุกกรณี
4. หากคุณลูกค้าจะได้รับเครื่องผลิตออกซิเจนสำรองไว้ใช้ทดแทน ก็ต่อเมื่อทางบริษัทฯได้รับเครื่องผลิตออกซิเจนที่ลูกค้าส่งเคลมเรียบร้อย
5. มีค่าส่งเครื่องสำรองไปยังที่อยู่ที่คุณลูกค้าระบุ โดยคุณลูกค้าต้องชำระเงินเรียบร้อยก่อน ทางบริษัทฯถึงจะดำเนินการจัดส่งเครื่องสำรองไปให้
6. เมื่อสินค้าซ่อมเสร็จแล้วให้คุณลูกค้าส่งเครื่องสำรองมาคืน เมื่อบริษัทฯได้รับเครื่องสำรอง และตรวจเช็คสภาพเครื่องไม่มีชำรุดเสียหาย ทางบริษัทฯจะรีบดำเนินการส่งเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้วของลูกค้าส่งตามที่อยู่ที่คุณลูกค้าระบุให้ทันที
7. หากคุณลูกค้าไม่นำเครื่องสำรองทดแทนมาคืน ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการไม่คืนเครื่องซ่อมให้กับคุณลูกค้า
8. หากเครื่องสำรองที่ส่งไปให้ใช้ทดแทนระหว่างรอซ่อมชำรุด บริษัทฯมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าเสียหายกับคุณลูกค้า โดยค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับทีมช่างประเมินราคา
*หากคุณลูกค้าต้องการส่งซ่อมนอกเงื่อนไขประกัน ลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการในการตรวจเช็คเครื่อง 300 บาท/ครั้งในการส่ง โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าอะไหล่ในการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า และค่าขนส่ง

ขั้นตอนการคืนสินค้า
ลูกค้าส่งคำร้องขอ มายัง Email : hospicecarethailand@gmail.com หรือ เบอร์โทร. 087-782-4391
กรอกข้อมูลการคืนสินค้า พร้อมเเจ้งรายละเอียด
ส่งสินค้ากลับตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมแนบใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน

ช่องทางการคืนสินค้า
311/42 หมู่ที่ 6 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร.087-782-4391

การคืนเงิน
1. ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร
2. เก็บเงินปลายทาง หรือ Internet banking และอื่นๆ – บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯจะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี

หากพบมีปัญหาหรือข้อสงสัย
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ ในเวลาทำการ จันทร์ ถึง เสาร์ : 08:00-17:00น.
หรือ อีเมล์ hospicecarethailand@gmail.com หรือ Facebook : Hospice Care Thailand - ฮอสพีสแคร์ ไทยแลนด์ (Inbox) และทาง Line: @hospicecare

✅ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยี่ห้อ MEDEL รุ่น PO01
 ราคา 1,990.- บาท
รับประกัน 3 ปี
 
✅ ปรอทดิจิตอล ยี่ห้อ MEDEL รุ่น THERMO
 ราคา 190.- บาท
รับประกัน 2 ปี
 
 
 
???? สั่งซื้อคลิ๊ก : Home Care (hospitop-equipment.com)